Budoucnost Číny na jižní Moravě?

Občany České republiky čekají dnes a zítra volby do zastupitelstev krajů a v některých obvodech i do Senátu PČR. Voličům v Jihomoravském kraji proto dnes nabízíme vodítko k volbě v podobě ankety, kterou nedávno ve své regionální mutaci publikovala Mladá Fronta DNES – jižní Morava. Její redaktoři se dotazovali osmi krajských lídrů na to, jaký je jejich názor na spolupráci s Čínskou lidovou republikou na úrovni kraje a jak by tato spolupráce v případě jejich zvolení vypadala. Pro voliče z ostatních krajů může sloužit alespoň jako reprezetativní ochutnávka stranických preferencí v otázce vztahu ČR a ČLR. Anketu zveřejňujeme v plné znění:

 

Mají vítězit principy, nebo potenciální peníze? Co přináší Jihomoravskému kraji ekonomická orientace na největší asijskou zemi? Otázky pro osm lídrů 

1. Pokud vás voliči vynesou do vedení kraje, budete chtít spolupráci s Čínou v současném rozsahu udržet?

2. Jaké výhody přináší současná orientace Jihomoravského kraje na Čínu? A jaké nevýhody?

Michal Hašek (ČSSD) současný hejtman

1. Ano, určitě. Byl jsem první, kdo z českých představitelů vztahy s Čínou začal budovat, a to navzdory odporu české vlády a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Kraje měly jiný názor než vláda a čas ukázal, že správný. Dnes je Čína největším světovým věřitelem a největší ekonomikou světa. Po více než 140 letech z této pozice sesadila USA. Svět se mění a je nutné se měnit také. Jinak nám ujede vlak a naši občané budou moci na prosperitu zapomenout. Všechny škarohlídy bych chtěl upozornit, že vztahy s Čínou budují všichni naši spojenci, včetně Německa, USA a Francie. Čína je ohromný trh a velká příležitost pro naši exportně orientovanou ekonomiku.

2. Jedinou nevýhodou je, že spolupráce s Čínou je úspěšná, což je trnem v oku jak konkurenci, tak všem, kdo se v této věci mýlili. A těch není málo. Spolupráce nám přináší nové investice, jako jsou například lázně Pasohlávky. Minulý týden jsem tu měl zástupce společnosti Wanfeng Aviation Industry. Společnost zvažuje zřídit v Brně středisko výzkumu a vývoje nových letadel. Na jižní Moravě vyvinutá letadla pak chce vyvážet a prodávat především v Číně. To je práce pro vědce, inženýry a montéry. Dobrá práce pro mnoho lidí.

Roman Celý (KDU-ČSL) současný náměstek hejtmana

1. Jihomoravský kraj má podepsány smlouvy o partnerství se třemi čínskými provinciemi. Spolupráci vnímám jako příležitost zejména pro podnikatelské subjekty, ale také jako možnost vzájemného obohacení v oblasti kultury a spolupráce vzdělávacích institucí. Partnerství má význam jen tehdy, pokud je naplňováno konkrétními kroky. A to je třeba průběžně vyhodnocovat.

2. Otevírají se možnosti spolupráce v oblasti letectví, lázeňství nebo také zemědělských produktů. Čína je důležitým obchodním partnerem i pro všechny vyspělé země světa. Významným předpokladem spolupráce je zejména otázka ochrany průmyslového vlastnictví, což byl a je v Číně problém. Obdobně jako dodržování lidských práv. Osobně však kladu velkou váhu na spolupráci se sousedními zeměmi a vyspělými evropskými ekonomikami. Inicioval jsem spolupráci například s bavorským regionem Střední Franky a ta se velice slibně rozvíjí. Příležitost ovšem vidím v možném partnerství s některým z regionů na Ukrajině.

Martin Maleček (Starostové pro jižní Moravu)

1. V současné době má podle dostupných informací Jihomoravský kraj podepsané smlouvy o partnerství s čínskou provincií Hainan a městem Cangzhou, z úrovně Vinařského fondu pak s čínským importérem vína. Existuje memorandum, podle kterého by mělo být z čínské strany investováno v kraji během příštích tří let 5,5 miliardy korun. Je podepsána smlouva s čínským investorem na stavbu velkého lázeňského komplexu v Pasohlávkách; jedná se o čínské investici do vybudování kontejnerového překladiště v Hodoníně, spojeného s realizací vodního koridoru Dunaj–Hodonín. Spolupráce tedy byla navázána, což nejde jednoduše zrušit. Další vývoj této spolupráce a její intenzita pak závisí na tom, zda a v jakém směru bude pro kraj přínosem realizace nynějších dohod.

2. Výhodou je proniknutí krajských produktů a v kraji působících firem na čínský trh. Doufejme v úspěch vývozu vína a podobné příklady, jako je třeba ve strojírenství vyškovská firma Hestego nebo společnost Kuličkové šrouby Kuřim. Čínské investice v Jihomoravském kraji mohou přinést nová pracovní místa v regionech, případně oživit turistický ruch. Na druhou stranu je třeba podporovat místní firmy a výrobce. Je jasné, že zahraniční investor nebude nechávat své zisky v regionu a z obecného hlediska jde i o otázku posilování politického vlivu.

Jiří Crha (ODS)

1. Rozhodně nebudeme bránit nebo blokovat již rozběhnuté projekty, to by byl nesmysl. Příliv investic je pro kraj přínosem. Čína je obrovskou ekonomikou a my se nemůžeme tvářit, že neexistuje. S tímto přístupem by u nás za chvíli nemohl investovat nikdo. Nemám rád pokrytectví, a pokud někdo chodí protestovat s tibetskou vlajkou, a přitom má na sobě boty z Číny, tričko z Číny a rifle z Vietnamu, přijde mi to absurdní. Tímto nechci zlehčovat lidsko-právní otázku, ale svět prostě není černobílý.

2. Výhody jsou právě v podobě příchodu kapitálu a podpoře ekonomiky. Zároveň je ale logické ptát se, kdo za příchozím kapitálem skutečně stojí a jaká je jeho motivace. Provázanost řady firem na státní režimy není žádným tajemstvím a je úlohou státu a jeho bezpečnostních složek vyhodnotit, zda tyto aktivity nejsou potenciálním rizikem a neohrožují český stát jako celek.

Jan Vitula (TOP 09 a Žít Brno)

1. Především je potřeba říci, že kraj nemá dělat zahraniční politiku. Zdroje kraje jsou omezené a mohl bych s nadsázkou říci, že všechny ty cesty zástupců kraje vyšly na víc peněz, než je reálný obchodní efekt. Osobně mám navíc s touto destinací problém. Nechápu, proč se máme poklonkovat směrem k této zemi. Pan hejtman si pravděpodobně vzal příklad ze svého gurua, prezidenta Zemana, který jezdí do Číny ukazovat krtečka. Čili za mne mohu konstatovat, že spolupráce s Čínou by v takovém případě měla rozsah odpovídající významu Číny pro náš kraj. A tedy výrazně omezenější než dnes. Podotýkám, že to neznamená omezení podpory pro naše podnikatele, kteří chtějí v Číně dělat obchod.

2. Vlastně nevím o žádných zásadních výhodách. Číňané jsou tvrdí obchodníci, a pokud je pro ně něco výhodné, není potřeba jim k tomu politicky zametat cestičky. A do nevýhodného obchodu je nedonutíte. Stojí za to podotknout, že největší vzájemný obchod s Čínou jsme měli za ministra zahraničí Schwarzenberga, který byl velmi kritický v oblasti lidských práv. Jako nevýhodu vidím to, že investoři z Číny mají často velmi podivné vlastnické struktury a ti velcí jsou v mnoha případech podezíráni z blízkých vazeb na čínskou armádu a politické struktury.

Jiří Hlavenka (Strana zelených a Česká pirátská strana)

1. Na jižní Moravu  zatím oproti slibům žádné čínské peníze nedorazily, zato zde je velké množství investic ze západoevropských a dalších vyspělých zemí. Smlouvu ohledně pasohláveckých lázní také nikdo neviděl. Prosazování byznysové orientace na jedinou vzdálenou zemi je velmi nerozumné – zužujete si tím tržní možnosti. Pokud už kraj chtěl podpořit výstavbu lázeňského centra, měl postupovat standardně: oslovit přední světové společnosti v oblasti lázeňství s otevřenou a transparentní poptávkou pronájmu místa i zdroje léčivých pramenů a s pomocí expertů na lázeňství, urbanistiku, krajinu a ochranu životního prostředí vybrat nejvýhodnější projekt. Pokud budeme ve vedení kraje, budeme postupovat vždy touto cestou.

2. Orientace na Čínu je nejenom nerozumná, ale i nebezpečná. Čína je velmoc, která nesmírně tvrdě a bezohledně prosazuje pouze své vlastní mocenské zájmy. My jsme pro Čínu „užiteční“ jen jako hlupáci, kteří jim toto ještě s písní na rtech pomáhají realizovat. Čína je navíc známá jako největší pračka peněz na světě, čímž si osobně vysvětluji horečné českočínské aktivity: ono totiž je co prát. Česká republika musí být otevřená obchodní a investiční spolupráci s vyspělým světem, ale vždy na férové bázi, s ochranou vlastních zájmů.

Bohumil Šimek (ANO)

1. V současné době skutečnou spolupráci s Čínou v našem kraji nijak markantně nevnímám. Ano, kraj má mnoho memorand a slibů, velké investice však nevidíme. Drobnější obchodní styky, které se udržují, bych klidně zachoval. Myslím ale, že v Evropě máme dost vyspělých sousedů, se kterými bychom měli udržovat blízký kontakt. Nepovažuji za prioritu obchod s Čínou, která je daleko a má naprosto odlišnou mentalitu a úmysly, co se investic týče. Že je obchod s tímto obchodním partnerem komplikovaný kvůli odlišné mentalitě, potvrzují například zkušenosti jihomoravských vinařů, z nichž jen pár se i přes zájem Číňanů dostalo až na tamní trh.

2. Začal bych asi nevýhodami. O spolupráci s Čínou se hodně mluví, ale reálné výsledky a výhody pro kraj tu nejsou. Dokonce se objevily i případy, kdy sem čínská firma přišla okopírovat postupy nebo produkty a nic nepřinesla – vzpomeňme si na případ okopírovaných modelů motorek Blata. Takové „spolupráce“ s Čínou bych se rád vyvaroval. Výhodou případných investic by bylo množství kapitálu, které by Čína do kraje mohla přinést, a také pracovní místa, jež by vznikla.

Ivo Pojezný (KSČM)

1. Rádi přijímáme  každou vzájemnou spolupráci s regiony, která pomůže podpořit rozvoj hospodářství Jihomoravského kraje a tak snižovat nezaměstnanost či potlačovat nerovnost mezi centrem a okrajovými oblastmi kraje. Pokud navíc přináší investice, spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích, spolupráci vysokého školství a vědeckých center, podporuje rozvoj turistiky, lázeňství a cestovního ruchu, ale také možnost vývozu našich komodit, včetně vína, pak je taková spolupráce vřele vítána. Bylo by od nás nezodpovědné ji nerozvíjet i v budoucnu.

2. Čínští partneři se zajímají o vinohradnictví, chtějí spolupracovat s univerzitami, vědeckými centry, investovat do lázeňského střediska v Pasohlávkách, kde by mohlo vzniknout na pět set nových pracovních příležitostí, zájem je o přímé letecké spojení a spolupráci s naším letištěm v Brně, zejména mám na myslí letecké cargo. Byla také podepsána dohoda o spolupráci při realizaci projektů v oblasti infrastruktury s jednou z nejvýznamnějších čínských bank. Přivítal bych výstavbu plánovaného logistického centra říční dopravy v Hodoníně, které by mohlo výrazně snížit dlouhodobou nezaměstnanost v této oblasti. Jeho vznik by jistě urychlil výstavbu tolik očekávané a stěžejní komunikace pro Hodonínsko – dálnice D55.

Mladá fronta DNES – jižní Morava

Související články

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *