Graffiti v Číně

Psaní po zdech má v Číně dlouhou tradici. „Ve dvacátých letech byly revoluční slogany a obrazy umisťovány do veřejných prostor, aby dále šířily komunistickou myšlenku. Během Kulturní revoluce Komunistická strana Číny psala propagandu v červených znacích na zdi v okolí.“ (BBC – viz odkazy) V dnešní době se z toho stala spíše zábava pro mladé lidi.

Nápisy na záchodech20130804_082856

Než se budu věnovat nově vznikající mládežnické graffiti subkultuře, nelze nezmínit v Číně velice častý úkaz, který může být považován za zapomenutého předchůdce této aktivity. Jde o psaní po záchodových stěnách. Tato činnost je v Číně velice běžná, leč vědecky málo prozkoumaná.

V roce 2014 proběhl výzkum nápisů na pánských záchodcích. Ambicí zmíněné práce bylo shromáždit tyto svobodné a v necenzurované podobě prezentované zprávy z čínského světa a najít v nich převažující tematické rámce. Ze sesbíraných dat se zjistilo, že tyto myšlenky, zanechané dozajista velice rozmanitou komunitou, sestávají hlavně z inzerátů na anestetika, falešné peníze a zbraně. Dále se nápisy často věnují prostituci a (což je zajímavé) gay komunitě, která se nezdá být v Číně velice rozšířená či společensky přijímaná. Velká část příspěvků se také věnovala politice. Většina zpráv pak byla komentována a tyto „Zdi demokracie“, jak je autor nazývá, se tak staly sociálním médiem, skrze který mohl čínský záchodový disent komunikovat.

Graffiti dnes20131010055005780_Medium

Jak se pro BBC vyjádřil umělec, který si říká Camel, „účelem není udělat město hezčím, chceme jen zkusit a říct něco naším vlastním stylem.“ Všeobjímající šeď, výrazná politizace a komercializace veřejného prostoru tak vedla mladé lidi ke graffiti. Oproti západnímu modelu v Číně tato komunita sestává hlavně ze studentů pocházejících ze střední třídy. Důvodem k tomu je vysoká cena plechovek s barvami a fakt, že chudší lidé by si nemohli dovolit zaplatit případné pokuty, které z této činnosti plynou. V současné době je graffiti v Číně nelegální. Na druhou stranu tito čínští umělci pracují většinou nerušeně za denního světla a tak dlouhou dobu, o které se jejím protějškům z Evropy ani nesnilo. Jejich největší obranou v tomto případě je fakt, že jich je velice málo a tento fenomén není po městě běžně rozšířený.

Zároveň se však mnoho graffiti nadšenců se ve svých pracích účelně vyhýbá politickým tématům a celkově jsou obezřetní ve svých námětech. Umělci také netagují nikde v blízkosti náměstí Tiananmen a pečlivě se vyhýbají vládním budovám. „Nedělám mnoho politických věcí, protože je to trochu nebezpečné“, řekl Scar pro BBC.

dali_ak47Za otce graffiti kultury v Pekingu se považuje Zhang Dali, v této komunitě nazývaný AK-47, který jako první vyrazil se sprejem v ruce do ulic. Jeho hlavním záměrem bylo přenést svoje umění ven, kde by mělo mnohem větší publikum. Této činnosti se věnoval mezi léty 1995 a 2007. Jeho „značkou“ byly tři vzory. Obrys lidské hlavy a dva nápisy: AK-47, který symolizuje násilí, a 18K, což je značka druhu zlata, která naopak odkazovala k ekonomii. Graffiti chápe jako protest a zároveň výzvu. Jeho označování za otce graffiti v Číně je zpochybňováno tím, že kolem sebe nevytvořil žádnou skupinu věnující se této aktivitě, se současnou pekingskou scénou nemá nic společného a nikdo na něj nenavazuje. Byl pouze prvním, kdo tuto uměleckou formu do hlavního města přinesl.

V Pekingu funguje v současné době hned několik skupin věnujících se graffiti. Jednou z prominentním je BJPZ (Beijing penzi), jejíž šéfem je Li Qiu Qiu. Je považován za vůdčí osobnost této subkultury. Celé komunita se pak soustřeďuje kolem obchodu 400ml v 798 Art Zone, který je jediným, kde se dají nakoupit spreje a jiné materiály potřebné k provozování graffiti.grass-dies-shanghai

Situace v Číně  není pro graffiti tak růžová, jak by se mohlo na první pohled zdát. Stát čas od času zasáhne a pak umělci nacházejí druhý den všechny své výtvory přemalované. Jak se například stalo se zdí na nemocnici čínsko-japonského přátelství, která byla v Pekingu jednou z prvních a nejznámějších. Stejný osud potkal oblíbenou zeď na ulici Mogashan v Šanghaji. Na začátku tohoto roku byla ve stejném městě kvůli bezpečnosti také odstraněna díla v části Jingan, která byla namalovaná na budovách určených ke stržení a přitahovala velkou pozornost obyvatel.

Odkazy

Dokument o čínské graffiti komunitě

http://movlocker.com/watch-spray-paint-beijing-online-free-movlocker.html

Stránky shromažďující čínské graffiti

http://graffitiinchina.tumblr.com/

Výzkum graffiti na čínských záchodech

http://wbchina.net/chinese-bathroom-graffiti-intro

Další zdroje

http://www.bbc.com/culture/story/20131206-the-great-scrawl-of-china

http://www.timeoutbeijing.com/features/Around_Town/24117/Beijings-Great-Wall-of-Graffiti.html

http://www.educationabroadnetwork.org/blog/walking-tour-street-art-district-of-beijing/

http://qz.com/333147/this-poetic-street-art-paying-homage-to-old-shanghai-is-being-erased-by-government-bureaucrats/

http://www.scmp.com/news/china/article/1692191/shanghai-authorities-criticised-destroying-display-street-art-derelict

O autorovi

Martin Ondra

Má zálibu v psaní skoro všeho, až na daňová přiznání, vyplňování formulářu a medajlonků o sobě.

Související články

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *