Kdy přišli potomci Konfucia na korejský poloostov?

Linie konfuciových potomků se zřejmě dostala na Korejský poloostrov v 54. generaci s příchodem Číňana jménem Kong Shao koncem vlády dynastie Yuan (1279-1368). Za konfuciovy potomky se dnes považuje více jak 80 000 Korejců, což je činí největší zahraniční skupinou. Osm z nich teď předložilo materiály, které dokládají příchod na území Koreje o 200 let dříve už v 47. generaci s potomkem jménem Kong Deshou.  Dle Kong Depinga, generálního sekretáře Výboru pro sestavování konfuciovi genealogie (孔子世家谱续修工作协会), nejnovější soupis potomků Konfucia publikovaný v roce 2008 zachycuje všech 83 generací a čítá více než 2 miliony lidí. Předpokládá se, že na světě žije asi 3 miliony potomků, z toho 2,5 milionu v samotné Číně.

Štítky:

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *