Nová studie čínské vlády odhalila rozdíly mezi městskými a venkovskými dětmi

První výsledky studie, které nadále probíhá, ukazují velké rozdíly mezi venkovskými a městskými dětmi např. ve fyzické zdatnosti či sociálním a emocionálním vývoji. Studie zkoumala asi 8900 dětí  mladších 15-ti let ze zhruba 6300 rodin po celé zemi.

Screen Shot 2016-03-14 at 22.21.49

Podle studie ve venkovských komunitách žilo až 30% dětí s jedním nebo žádným rodičem, u městských oblastech pak množství takovýchto dětí kleslo na 18%. Téměř 25% venkovských dětí žilo v rodinách, jejichž příjem se pohyboval pod hranicí chudoby, tedy 2300 yuany na osobu za rok. U Městských dětí byla situace opět lepší a toto procento se pohybovalo kolem 9%. Z výzkumu také plyne, že děti žijící samy nebo s jedním rodičem jsou zdaleka nejvíce negativně postižená skupina. 57% opuštěných dětí ve věku 3 a méně let byly v nejbližších měsících nemocné, u venkovských rodin to činí 43% a u městských 40% dětí. 31% dětí mezi 10 a 15 lety z rodiny s jedním rodičem či bez rodičů navíc ve výzkumu prohlásily, že se cítí nešťastné.

Screen Shot 2016-03-14 at 22.22.28

Podle nejnovějších odhadů vlády je na čínském venkově více než 60 milionů dětí, jejichž rodiče opustili domov kvůli práci v městských oblastech.

Související články

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *