Před změnou klimatu varují už i čínští odborníci

Předseda čínského Národního výboru pro klima Zheng Guoguang (郑国光) dnes vystoupil v ojedinělém rozhovoru pro čínskou zpravodajskou agenturu Xinhua (新华社) a prezentoval názory, jež se neshodují s rétorikou čínské vlády k otázkám měnícího se klimatu, která ač jisté obavy přiznává, nikdy není takto konkrétní.

Častý pohled na čínské město zahalené ve smogovém oparu.

Častý pohled na čínské město zahalené ve smogovém oparu.

Zheng se nechal slyšet, že teplota v Číně stoupá více než jaký je světový průměr, což bude mít pro Čínu neblahé následky. Upozorňuje, že globální oteplování má přímý dopad na podnebí Číny a pokud nepřijde řádná reakce, způsobí tato změna v Číně přírodní katastrofy horší než doposud. Nebude se jednat jen o zhoršení ovzduší, ale dojde ke snížení úrodnosti plodin, degradaci půdy a změně říčních toků. Podle Zhenga lze také očekávat přímý dopad na čínské megalomanské projekty jako je přehrada Tři soutěsky, železnice spojující Čínu s Tibetem nebo říční projekt konstruovaný za účelem zavlažení severu Číny. Předseda Národního klimatického výboru tak volá po snížení emisí a propagaci myšlenek ochrany přírody a šetrného ekonomického rozvoje.

Čína jakožto největší producent skleníkových plynů spolu s USA, které jí v této oblasti ve srovnání s dalšími hlavními producenty emisí ponechávají jen malý náskok, budou hlavními aktéry dlouho očekávaného Summitu OSN o změnách klimatu, který se uskuteční v prosinci tohoto roku v Paříži. Obě země jsou původci zhruba jedné třetiny světové produkce skleníkových plynů. Pokud tak nebude jasná snaha o dohodu mezi těmito velmocemi, nebude možné prosadit změnu mezi dalšími velkými eminenty zplodin.

Konference se může zdát na hony vzdálená, politická i vědecká komunita se však obává fiaska, které přinesly výsledky posledního setkání o změně klimatu v roce 2009. Tehdy se státy dohodly na společném cíli nezvýšit světovou teplotu o více než 2 stupně Celsia, dohoda však nebyla oficiálně přijata nýbrž pouze formálně vzata na vědomí. K všeobecné radosti se loni v listopadu Čína a USA zúčastnily jednání týkajících se změny klimatu a dohodli se na několika bodech, které jsou ochotny podepsat na pařížském summitu.

Barack Obama a Xi Jinping (习近平) během listopadového jednání o změnách klimatu.

Barack Obama a Xi Jinping (习近平) během listopadového jednání o změnách klimatu.

Čína slíbila, že nejpozději v roce 2030 dosáhne vrcholu v produkci skleníkových plynů a 20% celkové produkce energie bude zajištěno jadernými elektrárnami a obnovitelnými zdroji. Nyní Čína převážnou část energie získává z uhelných elektráren, přičemž spotřeba uhlí v letech 2000 až 2010 v Číně rostla průměrně 9% za rok. Bohužel však nebyl stanoven přesný cíl na omezení emisí a mezi experty panuje shoda, že přestože se jedná o posun k lepšímu, není to řešení zdaleka dostačující. Podle Vyslance USA za změnu klimatu Todda Sterna však při jednání s Čínou nebyl patrný příklon ke změně data na rok 2020 ani 2025 a bohužel se ani jedna strana nezmínila o tom, jestli po dosažení vrcholu Čína plánuje emise snižovat.

Skutečnost, že tato jednání probíhají je sama o sobě dobrým znamením, že by nemuselo dojít ke stejné situaci jako v roce 2009. Zároveň však dosavadní, ač velkorysá, stanoviska zřejmě nebudou stačit k udržení současného klimatu. Doufejme tedy, že oficiální vyjádření Zheng Guoguanga je znamením, že Čína je ochotna účastnit se dalších jednání.

O autorovi

Barbora Cabáková

Přispěvatelka přeszeď.cz a studentka Kulturních studií Číny Masarykovy Univerzity. Zajímá se o soudobou Čínu, umění a ekologii. Mimoto se ráda kouká na pěkné lustry a tak si jich vytvořila plnou stránku: http://barbierissiminylustry.tumblr.com

Související články

Diskuze

  1. Lukáš Helebrandt 23.3.2015 at 10:30

    Dobrá debata o tom, k čemu se čínská vláda zavázala a jak to hodlá splnit, je v Sinice k Under the Dome: http://popupchinese.com/lessons/sinica/under-the-dome
    Zmiňují například, že za velkou část znečištění může spalování nekvalitního uhlí (lignitu) bez adekvátní filtrace zplodin.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *