Reportáž z historicky první cyklokonference v Číně

V Číně je na 430 miliónů cyklistů, je tedy docela překvapující, že se první cyklokonference konala až letos 28. listopadu v Guangzhou. Hlavním tématem byl „Návrat kol do měst – výzkum možností měst přátelských ke kolům a reálných výzev“. Pořádající organizace Bikegz pozvala 15 přednášejících z pevninské Číny i odjinud, aby se podělili o své názory a zkušenosti s rozvojem nemotorové dopravy ve městech, plánovaní cyklostezek (cyklosilnic), bezpečností na silnicích a mnohými dalšími tématy.

643

Většina odborníků se shodla na tom, že problémy v městské dopravě jsou neodělitelné od kvality (či absence) plánování městského prostoru – od problematických výjezdů na silnici, přes nedokonalou plynulost a kontinuitu stezek až po nedostatek parkovacích míst pro kola. Čínským specifikem je však vnímání kola coby dopravního prostředku pro ty, co „nemají jinou možnost“. Automobil je zde totiž stále považován za nezbytný znak vyššího sociálního statutu a jedním z rozhodujících faktorů atraktivity mužské části populace.

Čínská městská cyklistika prodělala v uplynulých destiletích proměnu, jež se podstatně liší od vývoje, který prodělal ve stejném období západní svět. Jízdní kolo se za posledních 40 let stihlo proměnit ze symbolu civilizačního rozvoje (po celé 20. století až do 90. let), přes znamení ekonomické zaostalosti (pro mnohé až do současnosti), až k symbolu ekologické udržitelnosti a hipsterství kodaňského střihu (blízká budoucnost).

V letech 1995 až 2005 se proto čínská cykloflotila změnšila o celých 35%, z 670 na 435 milionů kol v ulicích čínských měst. Za stejné období se vlastnictví automobilu v Číně zdvojnásobilo z 4,2 milionů na 8,9 milionů (do roku 2014 vyrostlo až na neuvěřitelných 105 milionů). Cyklisté byli v tomto období dokonce obviňováni z dopravního přetížení měst a vysoké nehodovosti. Některé čínské městské správy tak v době, kdy Evropa masivně investovala do výstavby cyklostezek, svůj rozvinutý systém naopak omezovala a cyklostezky ve městech rušila. Šanghaj dokonce v roce 2004 zakázála vjezd cyklistům na některé centrální městské silnice. Vzhledem k dopravním kolapsům v řadě čínských se však městská cyklodoprava vrací na výsluní a trend se přibližně od roku 2011 opět převrací ve prospěch jízdních kol a podpory cyklistiky v hlavních čínských urbálních centrech.

bike     

Moderní čínská města se značně liší od tradiční struktury, kde existovala četnější, vzájemně propojená centra. Současným trendem jsou shluky více obytných čtvrtí kolem jednoho centra. V důsledku tohoto modelu se vzdálenost, kterou je třeba urazit do zaměstnání, školy či obchodních center zvětšila a v roce 2011 činila průměrně 10 kilometrů (v rámci města Guangzhou). Důvodem pro tuto změnu byla podle jednoho z přednášejících kapitalizace měst – tedy situace, kdy se město a aktivity v něm stávají trhem, na kterém je důležitá efektivita. Podle pana Yuana z Institutu pro výzkum geografie při Sunjatsenově univerzitě je ke změně tohoto fenoménu třeba udržovat diskuzi o dopravě a zakomponování kol do již existujících struktur. Právě s konceptem zahrnujícím kola do městské dopravy se představil další konferenční řečník, který prosazoval zavedení systému SMILE (Sustainable Mobility Initiative for Local Environment). Jeho opěrnými body by mělo být zmenšení prostoru pro potenciální nehody, systemětická údržba cyklostezek, oddělení jednotlivých pruhů pro dopravní prostředky a jejich vzájemná integrace, jasná logika organizace prostoru a jeho funkčnost pro všechny účastníky provozu.

Nedostatek prostoru je často zmiňovaným problémem v čínských městech, který trápí nejen cyklisty, ale i chodce. Nejedná se jen o Guangzhou a tamější Starou čtvrť, kde 45% chodníků nedosahuje šířky jednoho metru, ale i další čínská města – například Xiamen. Paní Ma, pracující v neziskové organizaci Green Cross China, představila případ konkrétní ulice vedoucí od jejího domu ke kanceláři, kde pracuje. Kvůli vozům parkujícím na chodníku se uživatelná část pro chodce zmenšila pod výměru danou zákonem – paní Ma se proto obrátila na soud. Případ se řeší od dubna letošního roku a po dvou soudních slyšením stále není vyřešen.

641Kromě pojmenování problémů došlo i na jejich možná řešení. Pan Lan z World Resources Institutu představil newyorský koncept parkoviště zakomponovaného do systému silnice a využitého k ochraně cyklistů, který zvýšil počet cyklistů o 65% a snížil počet nehod o 45% na daném úseku. Pan Zimmerman odprezentoval i přes svou nepřítomnost videokonferenčně příspěvek nazvaný „Eco Mobility World Festival„. Jde o akci, která se konala ve městě Suwon v Jižní Koreji a v Johannesburgu v Jihoafrické republice. Festival se koná po dobu jednoho měsíce, kdy je v dané čtvrti zakázáno používat automobily a její obyvatelé se musí spolehnout výhradně na hromadnou městskou a cyklo dopravu. Tento projekt, který do Suwonu přilákal milión návštěvníků, se bude opakovat ve městě Kaohsiung na Taiwanu v roce 2017.

Prostor na konferenci dostal i soukromý sektor, představila se zde čínská firma Dexing navrhující a provádějící systémy veřejných kol v Číně a francouzská firma Eco Counter zabývající se přístroji pro počítání dopravních prostředků.

V rámci diskuze, která následovala po přednáškách, byly jako klíčové faktory pro návrat kol do měst označeny stezky pro kola, fungující integrovaný systém, možnost volby či politická iniciativa a funkční legislativa. Jelikož se jednalo o první akci tohoto typu, která byla navíc organizována převážně dobrovolníky, zástupci vládní administrativy nebyly přítomni. Pořádající organizace Bikegz (a samozřejmě i všichni ostatní) ale doufají, že příští rok se toto změní a plány plynoucí z výzkumů se tak budou moci realizovat pro zelenější, kolům přátelská města.

Více fotek a reportáž z akce v čínštině zde.

640

O autorovi

Zuzana Pavloňová

Studentka Kulturních studií Číny, absolventka Business Chinese Language Programe na Shanghai University of Finance and Economics, momentálně studující tlumočnictví a překladatelství na Xiamen University. Baví jí cestování, jídlo (to zejména) a focení lustrů pro kamarády.

Související články

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *