V Pekingu a sousedních městech mají být standardizována kritéria pro označování smogové situace

Toto opatření má být podle Státní kanceláře pro ochranu životního prostředí zavedeno na konci března 2016. Stupně výstrahy mají být rozděleny podle AQI (Air Quality Index). Červený stupeň má být použit v případě, že AQI vzroste nad hodnotu 500 na den a déle. Další kritéria pro použití červené výstrahy mají být pokud hodnota AQI vzroste nad 200 na alespoň 4 po sobě jdoucí dny či pokud bude hodnota vyšší než 300 na dva dny a déle. Doposud Peking, Tianjin 天津 a provincie Hebei 河北 používají jiná kritéria k měření úrovně smogu. Peking například vydává červený stupeň varování v případě, že smog překročí hodnotu 200 na více než 3 dny, zatímco Tianjin a provincie Hebei v případě, že AQI stoupá nad 500 na alespoň jeden den. Toto opatření má podle oficiálních zpráv zvýšit nároky na vydávání výstrah v Pekingu a umožnit zpřísnění kontroly ovzduší v jeho okolí na stejnou úroveň jako v hlavním městě. Na jednotlivých městech potom zůstane volba, zda budou dočasně uzavřeny základní s střední školy.

Screen Shot 2016-02-21 at 23.26.51

Související články

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *